Monitoring w szkołach

Chyba każdy zdaje sobie sprawię, że zakładanie kamer w szkołach budzi naprawdę spore kontrowersje. Zdania na ten temat, jak i na wszystkie inne są oczywiście mocno podzielone (jak ze wszystkich i jak we wszystkich sferach) jedni są za, a drudzy oczywiście przeciw.

Wady i zalety monitoringu

A jakie są zalety oraz wady monitoringu w szkole według uczniów, rodziców oraz nauczycieli? Czy monitoring szkolny jest przez nich odbierany pozytywnie czy może przeważają jednak negatywne odczucia. W zasadzie to jeszcze kilka lat temu system bezpieczeństwa w szkołach wyglądał tylko i wyłącznie na kontrolę, która odbywała się na portierni oraz uczniowie, którzy wchodzili do budynku musieli okazywać swoje identyfikatory. Musimy jednak z całą pewnością się przyznać, że metoda a była naprawdę zawodna. Dlaczego? Ponieważ do szkoły i tak wchodzili goście niezaproszeni, którzy co jak co, ale są zagrożeniem dla uczniów.

Polskie prawo o monitoringu i innych systemach alarmowych

Tego roku w marcu nasz Sejm znowelizował oświatowe prawo i ostatecznie przyjął ustawę, która zakładała wprowadzenie mundurków jak i także monitorowania wejść do szkoły. Kamera, która była skierowana na wejście do budynku jest raczej akceptowana powszechnie oraz jest rzeczywiście uważana za potrzebną. Jednak kamery montowane wewnątrz szkoły nie są oczywiście już tak przyjmowane z tak wielkim entuzjazmem. Musimy jednak wiedzieć, że monitoring w szkole jest naprawdę sporą inwestycją. Założenie monitoringu co jak co łączy się z kosztami i to niemałymi. Cena dwóch kamer jak i tylko serwera rejestrującego to koszt około szczęściu tysięcy złotych. Musimy jednak pamiętać, że są to tylko dwie kamery. Przeciętna szkoła zamawia od sześciu do ośmiu kamer. Tyle kamer to już koszt około trzydziestu tysięcy złotych. Musimy jeszcze dodać, że są to oczywiście ceny netto, w praktyce więc wychodzi jeszcze więcej. Sytuacja ta nie jest jednak beznadziejna. MEN, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszło na szczęście naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół oraz obiecało dofinansowanie. Pieniądze mogą otrzymać te osoby, w których szkole jest minimum dwieście uczniów. Aby takowe dofinansowanie otrzymać to szkoła musi złożyć wniosek oraz zagwarantować sobie wsparcie finansowe ze strony urzędu gminy czy też z urzędu miasta.

Bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że szkoły mogą liczyć na zwrot rzędu około osiemdziesiąt procent kosztów poniesionych. Jeśli zaś zdecydują się na rozbudowę monitoring wrocławmonitorującego systemu to szkoły te mogą dostać nawet dziewięćdziesiąt procent zwrotu. Nauczyciele zwykle o monitoringu szkolnym wypowiadają się bardzo pozytywnie. Również rodzice uczniów są pozytywnie nastawieni. Dyrektorzy, którzy mają na uwadze, że przemoc w ich szkole wzrasta to decydują się właśnie na zamontowanie kamer. Monitorowanie szkolnego korytarza ma zapobiec zastraszaniu młodszych uczniów przez ich starszych kolegów. Gdy do takiego wypadku dojdzie to właśnie za pomocą monitoringu będziemy mieć jasne dowody. Jak więc widzimy tyle samo osób mamy jako przeciwników jak i także tyle samo osób jest zwolennikami monitoringu w szkołach. Warto wybrać najlepszą ofertę.

Comments are closed.