Jak pomóc uzależnionemu członkowi rodziny?

Kiedy członek rodziny jest uzależniony, jego problemy odbijają się na wszystkich. Zwłaszcza na dzieciach, które nie potrafią odnaleźć się w zaistniałej sytuacji. Więzi i relacje ulegają pogorszeniu z osobom uzależnioną, która nie chce dopuścić do siebie pomocy twierdząc, że nie ma problemu. Pierwszym krokiem jaki warto podjąć, to przeanalizować zachowanie uzależnionego i skorzystać z porady specjalisty. Doświadczony terapeuta jest w stanie...

Czytaj >>