Relacje dziecko rodzice

We współżyciu dorastających dzieci z rodzicami, opartym na więzi i korzystnym dla rozwoju osobowości dzieci „prawdziwym” autorytecie, zachodzi zjawisko wzajemnej akceptacji. To właśnie stanowi warunek powstawania w codziennym życiu okoliczności, w których dorastający zaspokajają swoje potrzeby psychospołeczne, a w szczególności potrzebę afiliacji i bezpieczeństwa. Zapewne najważniejsze jest poprawne zaspokajanie potrzeby uznania...

Czytaj >>