Ciągły stan upojenia alkoholowego – jak wpływa na organizm?

uzależnienie

Piwo, wino, brandy – każde z nich zawiera alkohol. Bardzo często choroba alkoholowa zaczyna się bardzo niewinnie. 

Od pierwszego spożycia do rozwoju poważnego uzależnienia, a nawet problemów neurologicznych, wyróżnia się 4 fazy: przedalkoholowa, wczesnego alkoholizmu, fazę zasadniczą i ostatnią, fazę przewlekłą.

1.faza przedalkoholowa

Alkohol jest używany do łagodzenia nieprzyjemnych stanów emocjonalnych. Ilość spożywanych produktów nieznacznie wzrasta. Organizm przyzwyczaja się do alkoholu i ma coraz większą tolerancję na tę substancję. W tej fazie nie ma żadnych problemów funkcjonalnych.

2. faza wczesnego alkoholizmu

Początek jest stopniowy i powolny. Potrzeba picia wzrasta, a zachowania związane z piciem ulegają zmianie. Charakterystycznego na tym etapie są: wyższa zawartość alkoholu, myślenie o piciu, picie jednym haustem lub szybciej, picie po kryjomu, itd.

3. faza zasadnicza

Niemożność zaprzestania picia po rozpoczęciu, utrata kontroli, wahania nastroju. Ma to wpływ na funkcjonowanie psychologiczne, rodzinne i zawodowe. Pojawia się samooszukiwanie. Osoba będąca w tej fazie koncentruje swoje życie na alkoholu, zaniedbując tym samym inne sfery życia. Pojawiają się pierwsze fizyczne objawy używania alkoholu.

4. faza przewlekła

Pojawia się zespół odstawienia, który powoduje, że osoba pozostaje pijana niemal nieprzerwanie. Poważnie pogorsza się stan życia osoby, dochodzi do swoistej dekadencji społecznej. Na tym etapie są widoczne już poważne objawy uzależnienia. Osoby uzależnione spożywają tanie substytuty alkoholu. Na tym etapie może dojść również (paradoksalnie) do zmniejszenia tolerancji na alkohol.

Alkohol i jego wpływ na organizm

Spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach w bardzo dużym stopniu wpływa na organizm. Można mówić o efektach natychmiastowych, jak i o tych długofalowych: 

EFEKTY NATYCHMIASTOWE:

Pobudzenie i podniecenie. Wpływa na częstość akcji serca. Rozszerza naczynia krwionośne. Działa drażniąco na układ pokarmowy. Wyższe ośrodki nerwowe w mózgu doznają nienaturalnie wysokich bodźców, co, w pierwszej kolejności, wpływa na mowę, myślenie, zrozumienie i osąd. Zaburzona jest równowaga, koordynacja ruchowa, wzrok i słuch. Uszkodzeniu ulegają również dolne ośrodki, zmienia się oddychanie i odruchy rdzeniowe (mimowolne reakcje na poziomie rdzenia kręgowego). Gdy dojdzie do zatrucia alkoholem, może zostać wywołana śpiączka, prowadząca do śmierci w wyniku depresji oddechowej (zmniejszenie czynności płuc).

SKUTKI DŁUGOFALOWE:

Może podrażniać żołądek i powodować zapalenie błony śluzowej żołądka. Uszkadza serce, powodując zaburzenia rytmu serca, a nawet niewydolność serca. Uszkodzenie wątroby, które może prowadzić do marskości. Biorąc pod uwagę uszkodzenia natury psychicznej, może prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak utrata pamięci, upośledzenie uczenia się, zapalenie nerwów, a nawet zespół Korsakoffa.

Objawy spożycia alkoholu są ponadto zależne od ilości alkoholu we krwi. Tak więc, biorąc pod uwagę stężenie substancji alkoholowej we krwi, możemy zaobserwować: 

> 0,3 g/l

– wyciszenie, łagodna euforia.

0,3-0,5 g/l

– uspokojenie, euforia, łagodne osłabienie sprawności psychomotorycznej.

0,5 – 1 g/l

– umiarkowane upośledzenie sprawności psychomotorycznej.

1 – 2 g/l

– ociężałość, trudności w koordynacji ruchów i wypowiadaniu słów, zaburzenia widzenia i mimowolne ruchy gałek ocznych,

– upośledzenie psychiczne i fizyczne, agresywność, nadmierna euforia,

– tachykardia, zaburzenia naczynioruchowe,

– nudności, wymioty,

– ciężkie upośledzenie sprawności psychomotorycznej.

2 – 3 g/l

– upośledzenie koordynacji ruchów, uspokojenie, dezorientacja, zawroty głowy, zaburzenia widzenia,

– nudności, wymioty.

– bardzo ciężkie upośledzenie sprawności psychomotorycznej.

3 – 5 g/l

– śpiączka etylowa, hipotermia, zmniejszenie napięcia mięśniowego, hipoglikemia, rozszerzenie źrenicy oka, utrata odruchów,

– spowolniony lub nieregularny rytm serca, niedociśnienie, depresja oddechowa.

5 g/l

– śmierć.

alkoholizm

Detoks alkoholowy

Chociaż choroba alkoholowa zaczyna się niewinnie, w połączeniu z innymi czynnikami oraz coraz większym brakiem kontroli nad rozwijającym się nałogiem, może nieść ze sobą poważne konsekwencje, a nawet skończyć się tragicznie. Im szybciej osoba uzależniona trafi na detoks alkoholowy (będący częścią terapii przeprowadzanej przez Nasz Gabinet, czyt. więcej: leczenie alkoholizmu we Wrocławiu), tym większe są szanse na wygranie z nałogiem – tak by wyrządził on jak najmniejsze straty w organizmie oraz w otoczeniu osoby uzależnionej. 

You Might Also Like