Co zrobić, aby nie odziedziczyć długów?

Kancelarie Adwokackie Wrocław

Wielu osobom spadek kojarzył się głównie ze zwiększeniem majątku. W ostatnich latach obserwuje się jednak odwrotny trend: coraz więcej osób boi się dziedziczenia długów, dlatego też rośnie zainteresowanie możliwością odrzucenia spadku. Jak ono przebiega? Co robić, jeśli doszło już do przejęcia spadku?

Jak przebiega odrzucenie spadku?

Aby móc odrzucić spadek, musisz w ciągu sześciu miesięcy złożyć przed sądem lub notariuszem stosowne oświadczenie, przy czym w przypadku złożenia oświadczenia u notariusza cała sprawa przebiegnie znacznie szybciej. Oznacza to jednak, że zrzekniesz się nie tylko długów, lecz też i korzyści.

Pamiętaj jednak, że gdy odrzucisz spadek, prawo do niego nabywają kolejni członkowie rodziny w linii dziedziczenia. Oznacza to, że dług może spaść na Twoje dzieci. Aby je od tego uchronić, zadbaj o to, by również złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku (jeśli są już pełnoletnie), lub zrób to w ich imieniu, jeśli nie ukończyły jeszcze 18 lat.

Aby to zrobić, musisz jednak uzyskać zgodę Sądu Rodzinnego, dlatego że odrzucanie spadku w imieniu małoletniego wykracza poza prawo do zarządzania majątkiem dziecka. Odrzucenie spadku bez zgody Sądu Rodzinnego nie będzie miało mocy prawnej.

Co ciekawe, Sąd Rodzinny nie zawsze musi się zgodzić na odrzucenie spadku – będzie tak zwłaszcza w przypadku, gdy pomimo zadłużenia, przyjęcie majątku nadal będzie dla małoletniego sytuacją korzystną.

Kancelarie Adwokackie Wrocław

Odrzucenie spadku – co jeszcze należy wiedzieć?

Czas na złożenie oświadczenia na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy. Czas ten jest liczony od momentu śmierci spadkodawcy w przypadku najbliższej rodziny. Z kolei w przypadku dalszych krewnych czas ten liczy się od chwili otrzymania wiadomości o odziedziczonym majątku.

Oznacza to, że każdy ze spadkodawców ma swoje własne 6 miesięcy. W praktyce nie zawsze mamy stały kontakt z krewnymi, co sprawia, że o zadłużeniu spadkowym dowiadujemy się często długo po fakcie.

Ważne: każdy sposób otrzymania informacji o byciu spadkobiercą jest wiążący i nie musi to być oficjalne zawiadomienie. Od chwili, kiedy otrzymasz informację o spadku, masz 6 miesięcy na odrzucenie go.

Co robić, gdy nie wiesz o spadku, a już przychodzą do Ciebie wezwania do zapłaty długu? Skorzystaj z pomocy Kancelarii Adwokackiej z Wrocławia Krzysztoporski. Pomoże Ci to uniknąć zbędnego stresu, a do tego zyskasz szansę na załatwienie sprawy ze wsparciem wykwalifikowanego reprezentanta na sali sądowej. 

Co robić z odziedziczonym długiem?

Jeśli minął już czas na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zarówno od śmierci spadkodawcy, jak i od momentu otrzymania wiadomości, spadek odziedziczysz z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że za długi odpowiesz jedynie do wartości odziedziczonego majątku.

Przykład: jeśli twój zmarły krewny pozostawił majątek wart 100 tys. zł, a wysokość zaciągniętego zadłużenia wynosi 150 tys., wówczas odpowiadasz za dług do kwoty 100 tys. Można zatem powiedzieć, że nic nie zyskujesz, ani nie tracisz. Dług może być też mniejszy niż wartość odziedziczonego majątku, zatem istnieje szansa, że część dobytku zostanie do Twojej dyspozycji.

Kancelarie Adwokackie Wrocław

Ważne: ograniczona odpowiedzialność za długi przy spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie dotyczy nieruchomości z obciążoną hipoteką. Wierzyciel, któremu zmarły był winien pieniądze, może dochodzić całej kwoty zadłużenia.

Co robić w przypadku kłopotów ze spłatą długu?

Unikanie wierzyciela nic nie da, dlatego że ma on prawo skorzystać z pomocy windykatora, a to może utrudnić sprawę. Dlatego warto zadbać o kontakt i wynegocjować dogodną spłatę zadłużenia. Jeśli jednak zarówno wierzyciel, jak i windykator nie są zainteresowani porozumieniem i utrudniają Ci wypracowanie logicznego kompromisu, masz jeszcze możliwość skorzystania z pomocy kancelarii prawnej.

Wiadomość o spadku może być zarówno dobra, jak i zła, niemniej jednak prawo daje Ci szansę na całkowite uniknięcie zadłużenia, jeśli tylko w porę podejmiesz stosowne kroki.

You Might Also Like