Czym jest MDM?

mdm grudziądz

Skrót MDM oznacza skrót od nowego programu „mieszkanie dla młodych„. Jest to dofinansowanie na mieszkania dla osób młodych, które muszą spełniać określone warunki. Dofinansowanie owo polega najczęściej na zwrocie podatku VAT za koszty poniesione podczas budowy nieruchomości. Jest to tak zwane dofinansowanie wkładu własnego. Opcja ta jest dostępna dla rodzin, w których narodziło się właśnie trzecie dziecko. Osoby te także mogą otrzymać pomoc w spłacie kredytu. Remont lub zakup nowego mieszkania jest bowiem ogromnym wydatkiem dla ludzi, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie.

Kto może liczyć na dofinansowanie?

Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania musi być niemożność posiadania innego mieszkania lub domu. Jeżeli posiadaliśmy kiedyś na własność jakąś nieruchomość lub lokal – również nie możemy liczyć na tenmdm grudziądzmdm sposób dofinansowania. Ta zasada nie dotyczy jednak rodzin, które posiadają trójkę dzieci lub więcej. Trzeba spełniać także warunki dotyczące wieku – jeśli oboje z  małżonków mają 35 lat i więcej – nie mogą otrzymać dofinansowania. Jednak w tym przypadku również nie dotyczy to rodzin posiadających trójkę dzieci. Kolejnym ważnym powodem jest także posiadanie kredytu, którego wysokość jest co najmniej połową wartości mieszkania, które chcemy zakupić lub wybudować. Kredyt ten musi być zaciągnięty na 15 lat lub więcej.

Jak przebiega procedura składania wniosku i jak są one rozpatrywane?

Jeżeli chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie, należy złożyć go razem z wnioskiem o kredyt. Trzeba pójść do banku lub banków, które biorą udział w programie MDM. Do takiego wniosku należy również dołączyć pismo, w którym zawarte jest oświadczenie odnośnie nieposiadania jakiejkolwiek innej nieruchomości czy mieszkania, teraz i w przeszłości. Oświadczenia takiego nie musimy składać w przypadku, gdy posiadamy trójkę dzieci lub więcej. Następnym pismem jakie musimy złożyć, jest zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu mieszkania, jaką w tym momencie posiadamy. Kolejne pismo musi zawierać oświadczenie, że zakupione przez nas mieszkanie będzie służyć jedynie nam i naszym potrzebom. Ponadto, bank w którym składamy wszystkie te oświadczenia musi przyjąć nasze wnioski oraz rozpatrzyć je pozytywnie. Bank może dodatkowo wymagać okazania dokumentów, na podstawie których jesteśmy w grupie osób spełniających wszystkie warunki odnośnie programu MDM. Ważna jest także nasza historia bankowa.

Co się dzieje w momencie przekroczenia limitu składanych wniosków?

W momencie przekroczenia limitu składanych wniosków – bank ogłasza publicznie, że przyjmowanie wniosków o otrzymanie dofinansowania zostały wstrzymane. Zazwyczaj podawana jest przybliżona data, od której przyjmowanie wniosków rozpocznie się na nowo. Wstrzymanie przyjmowania kolejnych wniosków wiąże się z brakiem środków na dofinansowanie kolejnych osób. Nie jest to jednoznaczne z zakończeniem działalności programu.

You Might Also Like