Dorosłe Dzieci Alkoholików – czy mają szansę wyjść na prostą?

Problemy z nałogami dotykają milionów ludzi w Polsce. Choć wielu z nich stara się nad nimi panować, chodzić na terapię i ograniczać środki uzależniające, to czasem uzależnienie może działać destrukcyjnie również na otoczenie nałogowca.

Jest tak zwłaszcza w przypadku alkoholizmu. Nałóg ten niszczy życie alkoholika – zostaje on zwolniony z pracy, a relacje z rodziną i bliskimi często zanikają. Są jednak takie przypadki, gdy najbliżsi zostają przy uzależnionym w nadziei, że ten kiedyś zmieni swoje zachowanie.  Starają się mu pomóc, co często albo ma odwrotny skutek, albo pociąga ich na dno razem z nim. Takie sytuacje dotyczą zwłaszcza dzieci alkoholików.

Co to jest DDA?

Dzisiejsze prawo działa tak, że wiele ośrodków i instytucji stara się ograniczać kontakty dzieci z pijącymi rodzicami. Tymczasem małe szkraby nie widząc, jak wielki problem mają rodzice, trwają przy nich cały czas i niestety chłoną od nich pewne wzorce zachowań, które mają później duże konsekwencje w ich dorosłym życiu.

Skrót DDA to zatem nic innego jak Dorosłe Dzieci Alkoholików – tzn. syndrom oznaczający występowanie pewnych zaburzeń u osób, których rodzice byli uzależnieni od alkoholu.

Jak powstaje taki syndrom?

Kreuje się on najczęściej we wczesnych latach dzieciństwa. Osoby z DDA były wychowywane przynajmniej przez jednego alkoholika. Poznawany przez nich wówczas świat opierał się na widzeniu rodzica w ciągłym stanie upojenia (pobudliwego, agresywnego lub niezdolnego do życia), na opiekowaniu się nim i był praktycznie pozbawiony bezpieczeństwa oraz beztroskiej zabawy z rówieśnikami.

Wszystko to tworzy pewne zakrzywienie rzeczywistości, zwłaszcza w okresie dojrzewania, które w dorosłym życiu stwarza wiele trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Z czym zmagają się osoby z DDA?

Trudności te opierają się głównie na:

  • Niemożności stworzenia własnej tożsamości – łatka dziecka alkoholika zostaje z nimi (pozornie) na całe życie
  • Braku pewności siebie i poczucia własnej wartości, co nie pomaga w kreowaniu ścieżki zawodowej czy nawet społecznej
  • Lub wręcz odwrotnie – na silnym samokrytycyzmie i perfekcjonizmie, które popychają do pracoholizmu
  • Przesadnym poczuciu posiadania kontroli, chęci panowania nad wszystkim i wszystkimi
  • Problemach z zaufaniem i okazywaniem uczuć
  • Panicznym strachem przed odrzuceniem, kreującym przesadną lojalność wobec wszystkich (nawet tych niewartych zaufania) osób

Widać zatem, że osoby z DDA zmagają się przede wszystkim z dużym stresem, brakiem swojego miejsca w świecie i z silnym poczuciem odpowiedzialności mogącym prowadzić do nakładania na siebie zbyt wielu obowiązków. Dlatego też często dzieci alkoholików chcąc pozbyć się napięcia w swoim życiu, również sięgają po alkohol tworząc w rodzinie błędne koło.

Czy syndrom DDA można wyleczyć?

Dużo osób się nad tym zastanawia, ponieważ jak można wyleczyć coś, co kreowało się w człowieku od dzieciństwa? Otóż można, ale jest to poprzedzone ciężką pracą nad sobą, nawet długoletnią.

Aby jednak droga do pozbycia się syndromu była łatwiejsza, można skorzystać z pomocy specjalisty. Wiele ośrodków terapii uzależnień oferuje pomoc osobom z DDA.

Opiera się ona głównie na przepracowaniu, tj. przeanalizowaniu i poradzeniu sobie z trudną przeszłością. Jeśli DDA zrozumie, że jego osobowość nie musi być kreowana przez to, co działo się w jego dzieciństwie, wtedy będzie mogło kreować siebie na nowo i tworzyć nowe, zdrowe relacje z ludźmi i otoczeniem.

Terapia pozwala osobom z syndromem uniknąć pewnych schorzeń już na początku dorosłości, a w późniejszej fazie leczenia pozwala nawet całkowicie odciąć się od piętna dziecka alkoholika.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z posiadania syndromu DDA i uważa terapię za bezsensowną. Jeśli jednak nie potrafią one poradzić sobie z własnym życiem i wyjść na prostą, to nie można przejść obojętnie obok pomocy specjalisty. 

Wszystko zależy od nastawienia do terapii. Szansa na normalne życie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików jest bardzo duża, jeśli odpowiednio podejdzie się do tego tematu. Ośrodek terapii uzależnień w Gdańsku oferuje na przykład konsultacje w sprawie zweryfikowania swoich problemów. Warto zatem korzystać z takich okazji do spotkań ze specjalistami i upewnić się, czy aby na pewno nie potrzebujemy pomocy.

You Might Also Like