Jakie dokumenty potrzebujemy do rozliczenia w Holandii ?

podatek w holandii

Rozliczenie podatku w Holandii jest obowiązkiem każdego pracownika, który uzyskał przychód w Holandii, niezależnie od wysokości dochodu czy ilości dni przepracowanych w danym roku podatkowym. Zgodnie z obowiązującym w Holandii prawem, podatek dochodowy obowiązuje każdego zatrudnionego pracownika, a i z perspektywy samego zatrudnionego rozliczenie się może okazać się bardzo korzystne – zwrot podatku zapłaconego w Holandii, pomimo wysokich stawek może zaokrąglić się do dość wysokiej kwoty, szczególnie gdy rozliczamy podatek z kilku lat wstecz. Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia podatku z Holandii?

Zwrot podatku zapłaconego w Holandii – najważniejsze dokumenty

Podstawowym dokumentem niezbędnym do rozliczenia podatku i uzyskania zwrotu podatku z Holandii są wystawiane przez pracodawcę Karty Podatkowe: Jaaropgave,Jaaropgaaf, lub Salaris (wystawiany dla osób otrzymujących wynagrodzenie w formie tygodniówek). Każdy z powyższych dokumentów (pracownik otrzymuje jeden, a jego rodzaj jest uzależniony od rodzaju zatrudnienia) jest wysyłany przez pracodawcę na wskazany przez pracownika adres korespondencyjny po zakończonym roku podatkowym. Co jednak ważne, pracownicy (a także konsultanci z biur pomagających przy rozliczeniu podatku z Holandii) mogą wystąpić do pracodawcy z prośbą o wystawienie należnej karty podatkowej w przypadku jej braku.

zwrot podatku z HolandiiNajczęściej widywaną i stosowaną kartą podatkową w Holandii niezbędną do zwrotu podatku zapłaconego w Holandii jest Jaaropgave. Karta ta jest odpowiednikiem polskiego PIT-11 i podobnie jak ma to miejsce w przypadku rozliczania podatków w Polsce, zwrot podatku z Holandii jest możliwy tylko na podstawie uzyskanego od pracodawcy Jaaropgave.

Każda osoba zatrudniona do legalnej pracy na terenie Holandii ma obowiązek złożenia w miejscowym urzędzie skarbowym właściwego zeznania podatkowego, a dzięki temu też możliwość ubiegania się o zwrot podatku z Holandii. Przy wypełnianiu formularzy i rozliczaniu podatku konieczne będzie też przedstawienie kopii paszportu lub dowodu osobistego (lokalny urząd skarbowy może poprosić o wgląd do oryginału dokumentu).

Zwrot podatku z Holandii – kiedy należy złożyć wnioski

Każda osoba, która pracowała w danym roku podatkowym w Holandii (także sezonowo) powinna otrzymać kartę Jaaropgave po zakończeniu roku podatkowego, czyli do końca marca. Rok podatkowy w Holandii jest rokiem kalendarzowym, a pracownicy mogą ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w Holandii w dowolnym terminie z ostatnich 5 lat podatkowych – w 2019 roku można ubiegać się o zwrot podatku z lat 2014-2018 włącznie. Podobnie jak w Polsce, jeśli pracownik podejmował zatrudnienie u kilku pracodawców, każdy z nich powinien wysłać do niego własną kartę podatkową Jaaropgaaf – rozliczenie i zwrot podatku z Holandii odbywają się wówczas na podstawie zsumowania kwot ze wszystkich kart podatkowych.

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii

rozliczenie podatku z holandii w polsceZe względu na brak wyznaczonych konkretnych terminów, w których konieczne jest składanie zeznań podatkowych w holenderskim urzędzie skarbowym, osoby zatrudnione do pracy w Holandii mogą ubiegać się o zwrot podatku z Holandii w najbardziej dogodnym dla siebie terminie. Wiele osób przekonało się jednak, że na zwrot podatku zapłaconego w Holandii można czekać bardzo długo, często nawet do trzech lat.

Rozwiązanie tego problemu jest proste – poprawnie wypełnione druki należy złożyć do ostatniego dnia marca, by otrzymać zwrot podatku z Holandii do ostatniego dnia czerwca. W tym miejscu z pomocą może przyjść agencja specjalizująca się w rozliczaniu podatków zza granicy – konsultanci, którym zostaną dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty mogą upewnić się, że wnioski zostaną prawidłowo wypełnione i odesłane w terminie, a na zwrot podatku z Holandii nie trzeba będzie czekać przesadnie długo.

Dostarczając do konsultanta wszystkie zebrane karty podatkowe z pracy w Holandii w ostatnich latach oraz zaświadczenie o rozliczeniu podatku z Holandii w Polsce można liczyć na szybki zwrot podatku z Holandii i to z pięciu lat wstecz.

Rozliczenie się z tamtejszym fiskusem jest obowiązkiem każdego, kto był w Holandii legalnie zatrudniony, a jednocześnie może przynieść zwrot pieniędzy pobranych na podatki, o których dawno już zapomnieliśmy. Korzyści z terminowego rozliczenia ponoszą więc obydwie strony – rozlicz podatek z Holandii z pomocą naszych konsultantów i ciesz się zwrotem podatku za ostatnie 5 lat pracy.

You Might Also Like