Kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z audytu energetycznego?

audyt energetyczny

Audyt energetyczny ma na celu określić zużycie energii przez przedsiębiorstwo oraz określić obszary, w których to zużycie może być mniejsze. Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzania takiego audytu regularnie. Dowiedz się, w jaki sposób przebiega oraz kto nie musi go wykonywać.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przeprowadza się w celu oceny istniejącego zużycia energii w danym obiekcie. Wskazuje on również w jaki sposób oraz za pomocą jakich środków można je zredukować. Zawiera także opis prac modernizacyjnych, które powinny zostać przeprowadzone. Jest to więc podstawa umożliwiająca podjęcie słusznych decyzji zwiększających efektywność energetyczną.

Podczas audytu sprawdzane są wszystkie instalacje i urządzenia, jakie znajdują się w budynku:

  • Stolarka okienna,
  • Przegrody zewnętrzne,
  • Instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze,
  • Instalacje ciepłej wody użytkowej,
  • Dźwigi osobowe i towarowe,
  • Oświetlenie,
  • Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, jeśli takie istnieją.

Trzeba pamiętać, że audyt nie jest dokumentacją techniczną i na jego podstawie nie można przeprowadzać zmian. Ma on za zadanie jedynie wskazać kierunek, w którym powinny pójść prace modernizacyjne.

Kto musi wykonać audyt energetyczny?

Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkowemu audytowi energetycznemu podlegają przedsiębiorcy, którzy zatrudniali średniorocznie 250 i więcej pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług na poziomie co najmniej 50 mln euro. Z obowiązku zwolnione są więc mniejsze przedsiębiorstwa, które nie spełniają wspomnianych wymogów oraz te, w których wdrożony został certyfikowany system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami.

W jaki sposób przeprowadza się audyt energetyczny?

Tego rodzaju audyt polega przede wszystkim na zbieraniu informacji o obiekcie i analizie aktualnej sytuacji. Ma na celu także sformułowanie ulepszeń, jakie mogą zostać w nim wdrożone. W jego ramach przeprowadzana jest także ocena wariantowych rozwiązań oraz wybór optymalnych rozwiązań. Audyt w formie pisemnej jest następnie przekazywany zleceniodawcy.

Przeprowadzenie audytu jest niezbędne wtedy, gdy właściciel chce ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną lub inny program realizowany z funduszy środowiskowych oraz programów strukturalnych.

Kto może przeprowadzić audyt?

Audytor nie może być związany w żaden sposób z wizytowanym przedsiębiorstwem. Musi posiadać niezbędna wiedzę oraz doświadczenie. Listę osób, które uprawnione są do ich przeprowadzania znaleźć można na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Dlaczego warto zdecydować się na przeprowadzenie audytu?

Audyt energetyczny przedsiębiorstw może nieść ze sobą wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest bez wątpienia możliwość ograniczenia zużycia energii, co przekłada się z kolei na realną finansową oszczędność. Przedstawienie dedykowanych działań mających na celu modernizację obiektu sprawia, że koszty prowadzenia przedsiębiorstwa mogą być maksymalnie zredukowane. Ma to znaczenie głównie ze względu na to, że ceny energii nieustannie rosną. Aby uniknąć ogromnych kosztów warto zdecydować się na przeprowadzenie audytu.

Mniejsze zużycie energii wpływa pozytywnie na poprawę jakości środowiska naturalnego. Zmniejsza się bowiem ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń i innych szkodliwych substancji. Jest to ważne także pod kątem wymogów, jakie Unia Europejska stawia przedsiębiorcom. Wymaga od nich wdrażania rozwiązań, które sprawią że przedsiębiorstwa staną się bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska.

audyt energetyczny

Brak przeprowadzenia audytu energetycznego przed przedsiębiorstwo, na którym spoczywa ten obowiązek może również wiązać się z karami finansowymi. Najwyższa z nich może wynosić nawet 5% przychodu całej firmy, jaki osiągnęła w poprzednim roku podatkowym. Może być to więc bardzo wysoka suma, która może poważnie zachwiać równowagę finansową przedsiębiorstwa.

Korzyścią z wykonanie audytu jest także to, że dzięki niemu można starać się o różnego rodzaju dofinansowania i inne formy wsparcia finansowego, które następnie można przeznaczyć na modernizację. Inną zaletą takiego rozwiązania jest również to, że ma on wymiar edukacyjny. Określenie zużycia energii oraz wdrożenie metod na jego zmniejszenie zwiększa świadomość pracowników na temat tego, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Firma, która troszczy się jakość powietrza i stan środowiska jest także zdecydowanie lepiej postrzegana wśród potencjalnych klientów, co może pozwolić zdobyć przewagę nad konkurencją.

You Might Also Like