Kiedy separacja przechodzi w rozwód…

Separacja

Uzyskanie separacji jest na ogół o wiele łatwiejsze, niż otrzymanie rozwodu; nie oznacza to jednak, że wszystko załatwimy bezproblemowo w jeden dzień. Przed przystąpieniem do rzeczy, warto dowiedzieć się, czym tak dokładnie jest separacja, a także, co należy zrobić, gdy podejmiemy decyzję o rozwodzie, będąc już w separacji, i jaka jest w tej sytuacji rola prawnika.

Czym jest separacja i jakie są jej skutki?

Separacja następuje na wniosek jednego lub obojga małżonków i polega w dużej mierze na ustaleniu rozdzielności majątkowej. Jest to czas, w którym nie przysługuje nam prawo do dziedziczenia po partnerze. Podobnie jak przy rozwodzie, przy separacji ustala się aspekty związane z alimentami, opieką nad dziećmi oraz porusza inne, istotne kwestie. Warto pamiętać o dwóch ważnych aspektach, jakie różnią separację od rozwodu. Po pierwsze, separacja jest odwracalna, i jeśli małżonkowie podejmą decyzję o pogodzeniu się, mogą wnieść wniosek o zniesienie separacji, a wówczas wszelkie postanowienia podjęte w jej toku tracą swoją moc. Oznacza to zatem, że w wyniku zaistnienia separacji nie rozwiązuje się związku małżeńskiego, czyli żadna ze stron nie ma możliwości ponownego wzięcia ślubu. Po drugie, separacja jest o wiele łatwiejsza do uzyskania, gdyż zakłada ona z definicji, że między małżonkami doszło do zupełnego, lecz nietrwałego rozkładu pożycia.

Jak doprowadzić do rozwodu, będąc już w separacji?

Szacuje się, że aż 90% przypadków separacji kończy się rozwodem, wielu zatem uważa je za rozwiązanie bezsensowne. Co jednak zrobić, gdy już jesteśmy w separacji i podejmujemy decyzje o rozwodzie? Korzystając z tego, że w ramach postępowania separacyjnego podjęte zostały już pewne decyzje, możemy podczas sprawy rozwodowej zadecydować, że pozostają one w mocy. Warto jednak wykazać, że separacja nie odniosła pozytywnych skutków. Czyli w jej czasie nie nastąpiły próby pojednania się lub były one zupełnie nieskuteczne.

Jaka jest w tej sytuacji rola prawnika?

Jest ona właściwie taka sama jak w przypadku rozwodu bez separacji. Tak samo może on odgrywać rolę mediatora, dzięki któremu małżonkowie łatwiej uzyskają porozumienie w zakresie najważniejszych spraw, dotyczących opieki nad dziećmi, alimentów, czy też podziału majątku. Prawnik może reprezentować stronę w sądzie, by pomóc w ograniczeniu kontaktów ze współmałżonkiem, udzielać porad prawnych na każdym etapie postępowania, a także pomóc w opracowywaniu wszystkich niezbędnych pism. W takiej sytuacji warto poszukać pomocy w kancelarii prawnej Szczecin. Prawnik to osoba, która ze sprawami rozwodowymi ma do czynienia o wiele częściej, niż przeciętni ludzie, zatem o wiele lepiej wie, czego można się spodziewać na sali sądowej zarówno w przypadku wnioskowania o separację, jak i o rozwód.

Rozwód

Czy poprzedzenie rozwodu separacją jest dobrym rozwiązaniem?

Ma to swoje zalety i wady. Wadą będzie przechodzenie dwa razy przez podobne kroki postępowania, jeśli separacja nie odniesie pozytywnego skutku, jest to też dodatkowy koszt rzędu 600 zł, jeśli wniosek wniesie jedna ze stron, a jeśli małżonkowie wniosą go wspólnie, wówczas wyniesie to tylko 100 zł. Warto jednak przyjrzeć się także plusom. Separacja to dobre rozwiązanie dla kogoś, kto nie jest pewien złożenia pozwu o rozwód, chce się oddzielić od partnera na jakiś czas, by móc spojrzeć na niego w bardziej obiektywny sposób, a nawet znaleźć lepsze rozwiązanie. Separacja w niektórych przypadkach prowadzi do pogodzenia się małżonków, a czasem gra jest warta przysłowiowej świeczki.

You Might Also Like