Ograniczenie władzy rodzicielskiej – na czym dokładnie polega?

Dobry adwokat rodzinny Wrocław

Rozwód najczęściej wiąże się z nieprzyjemnym procesem i nie jest to miłe doświadczenie. Sprawy robią się jeszcze trudniejsze, gdy konieczne jest podzielenie majątku oraz przede wszystkim podział opieki nad dziećmi. Sąd w takiej sytuacji może przyznać pełne prawo do opieki nad nieletnimi dziećmi tylko jednej stronie. Drugiej z kolei musi ograniczyć prawa rodzicielskie. Na czym dokładnie polega ograniczenie władzy rodzicielskiej i jakie ma skutki? Na czym polega ten proces i dlaczego sąd musi zdecydować się na ograniczenie praw jednej z ze stron podczas rozwodu, zamiast przyznać pełne prawo obydwojgu rodziców? Czy ograniczenie praw rodzicielskich jest równoznaczne z utratą władzy rodzicielskiej? Sprawdź dokładnie, na czym to wszystko polega i skorzystaj z profesjonalnej pomocy.

Czym właściwie jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Podczas przeprowadzania rozwodu między osobami, które posiadają dzieci, sąd kieruje się przede wszystkim dobrem małoletnich i tym, aby ich sytuacja życiowa nie uległa pogorszeniu. Na podstawie wszystkich zebranych informacji i przedstawionych faktów, sąd musi zdecydować, która ze stron będzie miała pełną opiekę nad dziećmi. Druga strona z kolei najczęściej dostaje ograniczoną władzę rodzicielską.

Przyznanie pełnych praw jednej i drugiej stronie  po rozwodzie utrudniałoby to znacznie wychowanie dzieci i mogłoby rodzić naprawdę wiele problemów różnej natury: zarówno wychowawczych, jak i logistycznych w zakresie tego, gdzie dziecko ma mieszkać.

Po ograniczeniu praw rodzicielskich rodzic nadal jednak powinien mieć realny wpływ na wychowanie dziecka oraz na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących jego życia, na przykład wyjazdów za granice, zmiany szkoły, kwestii medycznych oraz innych kwestii codziennego życia, które będą miały wpływ na jego przyszłość.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się przede wszystkim z tym, że dziecko mieszka z rodzicem, który ma pozostawioną pełnię praw rodzicielskich, a druga strona ma określone okresy, w których może zabierać dziecko do siebie. Przestrzeganie tych ustaleń jest bardzo istotne, chociaż rodzice dziecka po rozwodzie mogą oczywiście dogadywać się między sobą i nieco te ustalone wcześniej terminy zmieniać, aby dopasować wszystko do swoich innych planów i obowiązków. Ograniczenie władzy rodzicielskiej a pozbawienie władzy rodzicielskiej to dwa zupełnie różne terminy, dlatego należy pamiętać, że w pierwszym przypadku rodzic ma nadal prawo brać czynny udział w życiu dziecka i ma wpływ na wszystkie istotne podejmowane decyzje.

Rozwód tylko z pomocą profesjonalnego prawnika

Trudno, aby rozwód był przyjemnym doświadczeniem dla którejkolwiek ze stron. Bez względu na to, jakie są powody rozpadu małżeństwa oraz czy małżonkowie ze sobą walczą, czy też chcą rozstać się polubownie, cały ten proces nigdy nie należy do najprzyjemniejszych i najłatwiejszych. W trakcie rozwodu, szczególnie takiego, w którym należy się również podzielić opieką nad dziećmi, należy pamiętać o bardzo wielu kwestiach, które muszą być poruszone i ustalone w odpowiedni, satysfakcjonujący dla stron sposób. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie cała sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje. Łatwo jest się w tym wszystkim pogubić i zapomnieć o najistotniejszych kwestiach, gdy rządzą nami emocje. Dlatego też naprawdę warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej podczas rozwodu. Wsparcie adwokata okaże się nieocenione na każdym etapie sprawy i na pewno oszczędzi Ci sporo problemów i nerwów.

Dobry adwokat rodzinny Wrocław

Warto udać się do prawnika jak najszybciej. Po przedstawieniu mu sprawy oraz podejścia do kwestii rozwodu drugiej strony razem opracujecie odpowiedni plan działania i postępowania. Strategii może być naprawdę wiele, dlatego warto dokładnie przeanalizować konkretną sytuację i dopasować swoje oczekiwania oraz plany do realiów.

Warto także wyznaczyć sobie priorytety i skupić się na głównym celu, którym zazwyczaj w przypadku rozpadu małżeństwa posiadającego dzieci jest utrzymanie opieki nad małoletnimi.

Należy mieć na uwadze, że z pomocą dobrego adwokata rodzinnego z Wrocławia o wiele łatwiej będzie wynegocjować naprawdę satysfakcjonujące i sprawiedliwie warunki rozwodu. Dlatego też warto udać się do specjalisty z zakresu prawa rodzinnego jak najszybciej i uzyskać od niego cenne porady odnośnie tego, jak się zachować i o jakich formalnościach oraz kwestiach prawnych koniecznie trzeba pamiętać.

You Might Also Like