Poradnia psychologiczna dla rodziny

Każdy człowiek boryka się w swoim życiu z rozmaitymi problemami. Radzi sobie z nimi raz lepiej raz gorzej. Bywają jednak takie sytuacje, kiedy nie może sam rozwiązać pewnych spraw. Może to być wywołane stresem lub życiem w ciągłym napięciu. Nie zawsze są to sytuacje kryzysowe. Trudności mogą się pojawić również w przypadku małżeństwa, narodzin dziecka czy zmiany pracy. Może być ciężko odnaleźć się nawet w tych szczęśliwych momentach. Dlatego też nie należy się bać wizyty w poradni psychologicznej. Pracujący tam specjaliści pomogą znaleźć rozwiązanie.

Pomoc w wielu sytuacjach

Poradnia psychologiczna działa za pomocą różnych metod. Podstawą jest psychoterapia pozwalająca na zrozumienie uczuć i poradzenie sobie z nimi. Prowadzona jest metodą indywidualnych spotkań i terapii grupowej. Psychologowie pomagają także w dbaniu o zdrowie psychiczne. Ukazują, w jaki sposób poradzić sobie z problematycznymi sytuacjami. Zapobiega powstawaniu przykrych konsekwencji. Istotną częścią pomocy jest też psychoedukacja, polega ona na wskazaniu zachowań, które negatywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie. Specjaliści uczą sposobów radzenia sobie w wielu sytuacjach. W poradni spotyka się rozwiązywanie bieżących kłopotów. Następuje to poprzez wskazanie przyczyn ich powstania. Psychologowie unaoczniają, jakie skutki powodują oraz wskażą możliwości działania, które można podjąć w analizowanej sytuacji, wraz z ich konsekwencjami.

psycholog

Kiedy pomoc jest potrzebna?

Najczęstszą sytuacją, kiedy ludzie potrzebują pomocy psychologicznej są ciężkie kryzysy życiowe. Ktoś nie może sobie poradzić z utratą bliskiej osoby, z tego powodu pojawiają się zmiany w zachowaniu. To samo tyczy się utraty pracy, wypadku lub choroby. Zmiany zachowania mogą pojawić się również w przypadku nowej  sytuacji życiowej jak małżeństwo czy narodziny dziecka. Przedłużające się stany depresyjne są ważną przesłanką skłaniającą do wizyty w poradni psychologicznej. Nie powinno się tego lekceważyć. Codzienny lęk, przygnębienie, ciągłe napięcie. Bardzo często są to być objawy kryzys emocjonalnego, który zdecydowanie wymaga terapii. Porada psychologa może okazać się bezcenna gdy pojawiają sie problemy domowe obciążające całą rodzinę. Często jest to uzależnienie domownika, przewlekła choroba, przemoc domowa. Wymienione problemy wymagają rozwiązania, bardzo często odpowiedniej terapii. Do poradni można się zgłosić również w sprawie dziecka. Takie działanie spowodowane jest chęcią zrozumienia jego nietypowego, niepokojącego zachowania, dowiedzenia się jakie ma problemy i pomoc w ich rozwiązaniu.

W ciężkiej sytuacji nie warto się wahać

W poradni psychologicznej można odnaleźć pomoc w wielu ważnych kwestiach. Wsparcie z zakresu problemów osobistych, kryzysów w małżeństwie, terapii par, kryzysów wynikających z problemów życiowych, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Gdy nie można poradzić sobie na własną rękę nie warto się wahać i skonsultować się ze specjalistą.

You Might Also Like