Kiedy testament jest nieważny?

Testament, który jest ostatnią wolą właściciela, sporządza spadkodawca w celu rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Zwykle dotyczy on rozporządzenia majątkiem w sposób…

Czytaj więcej