Relacje dziecko rodzice

We współżyciu dorastających dzieci z rodzicami, opartym na więzi i korzystnym dla rozwoju osobowości dzieci „prawdziwym” autorytecie, zachodzi zjawisko wzajemnej akceptacji. To właśnie…

Czytaj więcej