Rozwód krok po kroku

rozwód Wrocław

Rozwód nie jest sprawą, o której się myśli podczas ślubu. Nikt nie zakłada z góry, że coś pójdzie nie tak jak powinno. Nie sposób się na to wcześniej przygotować. Gdy już jest pewne, że małżonkowie nie mogą być dalej razem występują o rozwód. Przed rozpoczęciem postępowania jest czas by się na to przygotować. Dowiedzieć się jak wygląda cały proces krok po kroku. Bycie gotowym na różne ewentualności jest ważne. Może dzięki temu cała sytuacja będzie łatwiejsza do zniesienia i pogodzenia? Już sam początek jest niezwykle istotny.

Od czego się zaczyna rozwód?

By ubiegać się o rozwód należy złożyć pozew. Nie ma możliwości występowania powództwa wzajemnego. Strona przeciwna może jednak również żądać rozwodu. Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżonków, jeśli jeden nich nadal mieszka pod tym adresem. Jeśli nie to podaje się miejsce obecnego zamieszkania pozwanej strony. Jeżeli i tego nie da się ustalić to podaje się adres osoby składającej pozew.

Gdy już sąd otrzyma pozew, zaczyna sprawdzać czy doszło do trwałego i całkowitego rozkładu małżeństwa. Dzieje się tak, gdy zanikły między małżonkami więzi gospodarcze, duchowe i fizyczne. Dopiero, gdy sąd uzna rozkład za trwały i całkowity może dojść do rozwodu. Występują sytuacje, gdy sąd nie może orzec rozwodu. Jeżeli miałoby ucierpieć dobro dzieci, rozwodu żąda małżonek całkowicie winny rozkładu pożycia a małżonek niewinny nie wyraża zgody. Jeżeli współmałżonek jest ciężko chory i nie ma się nim, kto zaopiekować.rozwód Wrocław

Regulacja ważnych kwestii

Podczas rozpraw rozwodowych sąd orzeka w kilku kwestiach. Który z małżonków jest winny rozkładowi małżeństwa. Nie rozstrzyga tej sprawy tylko na wspólny wniosek obu stron. Rozstrzyganie o winie ma znaczenie w sprawie obowiązku alimentacyjnego stron. Osoba niewinna rozkładu może żądać alimentów od osoby winnej, jeśli znajdzie się w niedostatku.

Rozwód przeprowadzony bez zbędnego przeciągania? Dobrze jest mieć dobrego prawnika, który w takiej sytuacji stanowi prawdziwe wsparcie dla stron. Dzięki pracy adwokata rozwód przebiega szybciej i sprawniej.

Kolejną kwestią jest ustalenie władzy rodzicielskiej. Sąd uwzględnia ewentualne porozumienia małżonków, jeśli są, jeśli nie rozstrzyga tą sprawę na podstawie materiału dowodowego. Następnie wyznacza wysokość kosztów, jakie małżonkowie mają obowiązek ponosić na utrzymanie dziecka.

Koniec małżeństwa

Sprawy rozwodowe odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Mogą zostać przedstawione opinii publicznej tylko na wspólny wniosek stron. By sąd przychyli się do tego wniosku musi uznać, że sprawa nie stanowi zagrożenia dla powszechnej moralności. Odbywają się nawet w momencie nieobecności jednej ze stron. Małżeństwo zostaje uznane za zakończone w momencie uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego a nie w chwili jego przedstawienia.

Sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się nawet kilka lat, dzieje się tak w sytuacji orzekania o winie. Dowody mogą nie być jednoznaczne. Znacznie łatwiej jest, gdy strony zawarły kompromis między sobą. Sprawa zostaje rozstrzygnięta znacznie szybciej.

You Might Also Like