Sprawy rozwodowe i ich rodzaje

sprawy rozwodowe rodzaje

Obowiązujące w Polsce prawo cywilne przewiduje możliwość formalnego rozwodu wyłącznie w przypadku zupełnego i trwałego rozpadu pożycia pomiędzy małżonkami.

Zgodnie z tą zasadą nie każdy przypadek pozwu złożonego przez jednego lub oboje małżonków zostanie rozpatrzony przez sąd pozytywnie – w wielu przypadkach nawet trudna sytuacja domowa (np. przemoc domowa, zdrada czy alkoholizm) nie muszą przesądzić o uznaniu przez sąd podstaw do uznania rozwodu.

Same sprawy rozwodowe, niezależnie od ich wyniku są jednak zawsze trudne i emocjonalnie wyczerpujące dla wszystkich zaangażowanych w nie stron. Jakie rodzaje spraw rozwodowych wyróżnia się w Polsce i jak przebiegają?

Rodzaje spraw rozwodowych

Co do zasady rodzaje rozwodów można podzielić na dwie kategorie: rozwody z orzekaniem o winie, w przypadku których małżeństwo zostaje zakończone z winy jednego lub obojga małżonków oraz rozwód bez orzekania o winie, decydowany za porozumieniem stron. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sąd może zasądzić alimenty od osoby winnej na rzecz małżonka poszkodowanego, natomiast w przypadku rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby i trwale rozwiązują swój związek małżeński.

Rozwód bez orzekania o winie jest z perspektywy sądu, uczestniczących w procesie prawników, a także samych małżonków starających się o rozwód znacznie korzystniejszą opcją gwarantującą szybsze uznanie decyzji i mniej komplikacji związanych z ustalaniem zakresu winy każdej ze stron. W praktyce, aby sąd mógł zaakceptować rozwód bez orzekania o winie konieczny jest zgodny wniosek obu stron sprecyzowany już na poziomie składanego pozwu lub później, w trakcie rozprawy. Jeśli się to nie uda, sprawa rozwodowa przechodzi na etap postępowania dowodowego, a to może potrwać miesiącami.

Przebieg sprawy rozwodowej – po jakim czasie zapadnie decyzja?

Najłatwiejszym rodzajem sprawy rozwodowej są mediacje, podczas których reprezentujący obydwoje małżonków prawnicy prowadzą mediacje i na ich podstawie wypracowują wspólne porozumienie umożliwiające rozwód bez orzekania o winie. W przypadku braku zgody obu stron na rozwód za porozumieniem, sąd musi przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe rozpatrując zeznania światków i złożone dowody na winę jednej lub obu stron. Sprawy takie trwają znacznie dłużej, zwykle wymagają kilkukrotnego pojawiania się w sądzie i nawet gdy strony są reprezentowane przez adwokatów, sprawa rozwodowa jest mocno nasycona emocjami.

sprawy rozwodowe wrocławSpraw rozwodowych, poza mediacjami, nie należy traktować nigdy jako prostych formalności do załatwienia szybko i bezboleśnie. Rozwód musi zostać rozpatrzony i zaakceptowany przez sąd, który oceni małżeństwo i uzna czy przedstawione przesłanki wystarczą do jego oficjalnego rozpadu.

Jeśli w trakcie sprawy rozwodowej sąd orzeka nie tylko o rozpadzie małżeństwa, ale i podziale majątku, opiece nad dziećmi, prawem do spotkań z dziećmi czy wysokością alimentów, proces taki potrwa długo. Sprawy rozwodowe z orzekaniem winy jednej ze stron lub obu stron są zawsze skomplikowane.

Rola prawnika w sprawie rozwodowej

Bez względu na to jaki rodzaj sprawy rozwodowej będzie konieczny w konkretnym przypadku, skorzystanie przez małżonków z pomocy kancelarii prawniczej może okazać się najłatwiejszą drogą do uzyskania korzystnego wyniku sprawy rozwodowej. Pierwszą sugestią każdego z prawników będą zwykle mediacje z drugą stroną – jeśli małżonkowie zechcą się porozumieć i dojść do wspólnego kompromisu poza sądem, a dodatkowo będą w stanie udowodnić całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, sprawę uda się załatwić nawet bez wizyty w sądzie. Z drugiej strony, jeśli konieczne będzie przejście do rozstrzygania sprawy w sądzie i walka o orzeczenie winy jednej ze stron, pomoc prawnika może okazać się nieoceniona.

Kancelarie prawne – na przykład Kancelaria Adwokacja Wojciech Krzysztoporski zajmująca się sprawami rodzinnymi we Wrocławiu – oferują zachowanie pełnej poufności i wykorzystanie wszystkich dostępnych, legalnych środków ułatwiających dotarcie do korzystnej dla klienta umowy rozwodowej. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu trudnych spraw, kancelarie prawne mogą wspomóc między innymi w rozstrzyganiu spraw, dla których według sądu stawiane podstawy do rozwodu nie są wystarczające (np. zdrada, przemoc domowa czy nałogi).

Decyzja o rozwodzie nie jest najłatwiejszą i zawsze powinna być rozwiązaniem ostatecznym. Z pomocą prawników osiągnięcie porozumienia jest łatwiejsze i często prowadzi do uniknięcia trudnych sytuacji na sali sądowej.

You Might Also Like