Jak dzięki zabawie można zintegrować nowych pracowników z zespołem

pracownik

Zespoły pracownicze stają się coraz bardziej różnorodne i dynamiczne, a proces integracji nowych członków z zespołem stanowi istotne wyzwanie dla menedżerów. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na wspieranie tej integracji są gry integracyjne.

Znaczenie gier integracyjnych w budowaniu więzi

Gry integracyjne odgrywają kluczową rolę w procesie budowania więzi w zespołach pracowniczych. Współczesne miejsce pracy skupia ludzi o różnych tle kulturowym, doświadczeniach oraz umiejętnościach. W takim zróżnicowanym środowisku gry integracyjne stanowią most łączący różnorodne jednostki w spójny, efektywny zespół.

 • Łamanie lodu – Gdy do zespołu dołączają nowi pracownicy lub gdy zespoły są często reorganizowane, gry integracyjne pomagają „łamać lód”, tworząc atmosferę zaufania i otwartości. Dzięki nim pierwsze kontakty są mniej formalne i bardziej przyjazne.
 • Poznanie indywidualności – Gry integracyjne często wymagają od uczestników wyrażenia siebie, dzięki czemu pozwalają na głębsze poznanie charakterów, mocnych stron, a także potencjalnych obszarów do rozwoju innych członków zespołu.
 • Budowanie współpracy – Gry zespołowe wymuszają na uczestnikach współpracę w celu osiągnięcia wspólnego celu. Poprzez takie działania uczestnicy uczą się, jak efektywnie komunikować się, dzielić obowiązkami i wspierać siebie nawzajem.
 • Rozwijanie empatii i zrozumienia – Gry integracyjne często stawiają uczestników w nowych, nieznanych sytuacjach, co pozwala na lepsze zrozumienie i wczucie się w perspektywę innych członków zespołu.
 • Tworzenie wspólnych wspomnień – Pozytywne doświadczenia, wspólnie przeżyte chwile radości, sukcesów czy nawet porażek, stają się fundamentem, na którym budowane są relacje między pracownikami.

W erze, gdzie komunikacja i relacje międzyludzkie są kluczem do sukcesu w wielu branżach, gry integracyjne pełnią niezastąpioną rolę w kształtowaniu zdrowego, kooperacyjnego środowiska pracy.

Korzyści z organizowania gier integracyjnych

Gry integracyjne są nie tylko źródłem zabawy, ale również narzędziem budującym silne zespoły. Oto bardziej szczegółowe korzyści, które płyną z ich organizowania:

 • Poprawa atmosfery pracy – Gry integracyjne sprzyjają tworzeniu atmosfery zaufania i współpracy. Dzięki nim pracownicy czują się bardziej zaangażowani i zmotywowani do wspólnego działania.
 • Lepsze poznanie się – Gry pozwalają pracownikom na głębsze poznanie się nawzajem. Uczestnicy mogą dowiedzieć się nie tylko o umiejętnościach zawodowych kolegów, ale także o ich hobby, pasjach czy sposobie myślenia.
 • Wzmocnienie więzi – Wspólne zadania, wyzwania i sukcesy zbliżają ludzi. Dzięki grom integracyjnym, pracownicy mają okazję do zbudowania trwałych relacji opartych na współpracy i wzajemnym wsparciu.
 • Rozwój komunikacji – Gry integracyjne często wymagają skutecznej komunikacji między uczestnikami, co pomaga w doskonaleniu tych umiejętności w praktyce.
 • Zwiększenie zaangażowania – Gry integracyjne mogą stać się okazją do wzmocnienia poczucia przynależności do firmy i zaangażowania w jej działania.

Różnorodność gier integracyjnych

Istnieje wiele gier i aktywności, które mogą być wykorzystane w celu integracji zespołów. Wybór zależy od wielkości grupy, celów integracji oraz dostępnych środków. Oto kilka propozycji:

 • Gry biurowe – Przykładem jest gra „Kim jestem?”. Każdy uczestnik otrzymuje kartkę z nazwą znanej osoby przyklejoną do pleców i musi odgadnąć, kim jest, zadając pytania innym uczestnikom.
 • Spotkania na świeżym powietrzu – Gry takie jak siatkówka, frisbee czy zabawy typu „sztafeta” świetnie nadają się na integrację w plenerze.
 • Korporacyjne wydarzenia – Organizacja wyjazdów integracyjnych z pełnym programem gier i zabaw. Przykładem mogą być gry terenowe, gry escape room czy sesje team building z wykorzystaniem technik szkoleniowych.
 • Gry logiczne i strategiczne – Gry planszowe, które wymagają współpracy, takie jak „Pandemic” czy „Osadnicy z Catanu”, mogą być doskonałym narzędziem do integracji zespołu w bardziej kameralnych warunkach.

pracownik

Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiednich gier do specyfiki zespołu i celów integracji. Ważne jest, aby uczestnicy czuli się komfortowo i zaangażowani w proponowane aktywności.

Przygotowanie do gry

 • Planowanie przestrzeni – Upewnij się, że masz odpowiednią przestrzeń do gry. Jeśli gra wymaga ruchu, warto zaplanować więcej miejsca.
 • Dostosowanie gry do liczby uczestników – Wybieraj gry odpowiednie dla liczby osób w zespole. Niektóre gry działają lepiej w małych grupach, inne w większych.
 • Przygotowanie materiałów – Czy potrzebujesz specjalnych rekwizytów czy materiałów? Upewnij się, że wszystko jest gotowe przed rozpoczęciem gry.

Gry integracyjne stanowią doskonałe narzędzie do budowania silnych i zgranych zespołów. Dzięki nim nowi pracownicy mogą szybko stać się integralną częścią teamu, a cały zespół może skorzystać z pozytywnej atmosfery i wzmocnionych relacji. Bez względu na to, czy organizujesz małe spotkanie czy wielkie korporacyjne wydarzenie, warto włączyć w nie gry integracyjne.

You Might Also Like