Czym jest inteligencja duchowa?

inteligencja emocjonalna

Według starego hinduskiego przysłowia, człowiek jest jak „dom o czterech pokojach”. Owe „pokoje” są to pokoje ciała, emocji, umysłu oraz pokój ducha. Należy korzystać ze wszystkich tych „pokoi”, żeby zachować równowagę i harmonię w życiu. Inteligencja duchowa przydaje się nam bardzo w codziennym funkcjonowaniu. Trzeba bowiem żyć według wszystkich tych aspektów i kierować się nimi. Należy pogodzić nasze wewnętrzne „pokoje” i żyć w zgodzie z innymi ludźmi oraz ze światem zewnętrznym.

Czym jest inteligencja duchowa?

Inteligencja duchowa często definiowana jest jako zdolność nadawania sensu doświadczeniom, które przeżywamy, rozpoznajemy i nazywamy. Inteligencja duchowa jest wyodrębniona od wszelakich religii. Jest to sposób postrzegania i doświadczania bodźców, które otrzymujemy ze świata zewnętrznego. Osoba, która stworzyła definicję inteligencji duchowej, Dohan Zahir, wyróżnia dwanaście zasad, które są podstawą owej inteligencji.

Zasady

Pierwszym z nich jest samoświadomość. Niezwykle ważna zasada potrzebna do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Oznacza ona to, że wiemy w co wierzymy, wiemy jakie bodźce działają na nas motywująco, a nasza wartość jest nam znana. Musimy także podążać za swoimi wartościami i postępować według głęboko zakorzenionych w nas przekonań. Posiadanie daru współodczuwania, czyli empatii z drugą osobą, nawet jeżeli nie jest nam bliska, jest bardzo ważne. Jesteśmy przez to bardziej ludzcy i lepiej rozumiemy potrzeby i problemy innych ludzi. Musimy także umieć dostrzec i docenić różnice jakie panują między ludźmi. Czyni nas to odmiennymi, ainteligencja emocjonalnale to dobrze, ponieważ tylko wtedy każdy człowiek może się nauczyć wielu ważnych i pożytecznych rzeczy od drugiego. Trzeba także głęboko wierzyć we wszystkie swoje przekonania i zasady. Musimy posiadać umiejętność sprzeciwić się, nawet większej liczbie ludzi, jeśli trzeba. Bardzo potrzebne jest również ciągłe zadawanie pytań, pragnienie poznania wielu tajemnic życia. Powszechne jest również przekonanie, że cierpienie uszlachetnia. Powinniśmy zatem cierpliwie znosić wszystkie niepowodzenia i starać się czerpać z nich korzyści. W odpowiednim czasie musimy także odkryć w sobie powołanie, dzięki któremu będziemy czynić dobro dla innych ludzi. Niezbędne jest także wyuczenie się życia tu i teraz, bez nadmiernego wspominania przeszłości czy dalekiego patrzenia w odległą przyszłość, której jeszcze nie znamy. Każdy człowiek na świecie powinien mieć swoje miejsce, do którego należy. Dotyczy to zarówno miejsca, w którym mieszkamy, jak i obowiązków, które do nas należą. Musimy wiedzieć, jaką pełnimy w życiu funkcję. Potrzebne nam również widzenie ponad zwykłe rzeczy; dostrzeganie wyższych wartości jest cennym darem. Gdy mamy problem, obowiązkowo musimy na niego spojrzeć w szerszym kontekście. Musimy czuć dystans do danej sytuacji i nie dawać się emocjom. Aby problem ten nas nie przytłaczał, należy medytować nad nim, jednak nie chodzi tu o nadmierne zamartwianie się. Trzeba umieć rozwiązać każdy problem, a w życiu spotyka nas ich mnóstwo, dlatego należy posiadać podstawowe zasady, według których łatwiej nam będzie żyć.

You Might Also Like